Brillant

THE BUSINESS LUXURY HOTEL

IT’S BRILLIANT

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ ĐÓN TIỄN SÂN BAY

Xin vui lòng điền đầy đủ thông tin để xác nhận dịch vụ đón tiễn sân bay.

Họ và tên đệm:
Điạ chỉ E-mail:
Số booking đặt phòng:
Số lượng khách:

Ngày đón sân bay:
Giờ đón sân bay:
Họ:
Chuyến bay đến số:
Chuyến bay đi số:
Đón ở sân bay.
Tiễn ra sân bay.
Ngày tiễn sân bay:
Giờ tiễn sân bay:
Vui lòng đánh dấu để xác nhận điều khoản và điều kiện xe buýt đưa đón của chúng tôi để hoàn tất biểu mẫu này, nếu không biểu mẫu này sẽ bị hủy.
Tôi đồng ý với Điều khoản và Điều kiện của Xe buýt Đưa đón Brillant miễn phí. Tôi cũng đồng ý nếu xe buýt đưa đón rời khỏi thông báo rộng rãi và không chờ đợi vì tôi không đến đúng giờ, chuyến bay bị trì hoãn hoặc vấn đề di trú đang chờ
Ngày :
Họ và tên: